Přišel čas na využití štípacího procesoru – co mít na mysli před prvním použitím?
Vzhledem k tomu, že prodej palivového dřeva roste, mnoho odborníků připravuje své stroje opět po zimě k provozu. Chcete-li zajistit nejlepší výkon štípacího procesoru na dlouhou dobu, je potřeba držet stroj v perfektním stavu a provádět na něm údržbu a předsezonní údržbu.
Správná údržba procesoru předchází nečekaným poruchám při práci. Správným postupem je před prvním použitím dát stroj do servisu na důkladnou prohlídku.

Shromáždili jsme seznam se čtyřmi body, podle kterých je dobré se držet.
1. Projděte stroj z venku a zkontrolujte, zda je v dobrém stavu, je-li to nutné očistěte ho.
2. Pokud jste stroj před uskladněním nenamazali proveďte to nyní.
3. Pečlivě zkontrolujte stav řetězu, lišty a řetězové pily.
4. Zkontrolujte stav hydraulického oleje a filtrů. V případě potřeby vyměňte.

Nejprve vyčistěte procesor palivového dřeva, abyste usnadnili kontrolu jeho stavu. Celkový stav procesoru palivového dřeva lze zkontrolovat vizuálně. Tím se rychle zajistí, že během skladování nebo přepravy nedošlo k poškození stroje. Například stav štípacího kříže je mnohem snazší zkontrolovat, když je čistý. Pro dobrý pocit z práce je rovněž lepší začít pracovat s čistým strojem.
Před uskladněním stroje se doporučuje namazat mazací hlavice procesoru palivového dřeva. Pokud jste zapomněli provést mazání před uskladněním stroje, mělo by to být provedeno před opětovným uvedením stroje do provozu. Rovněž by se měli projít všechny mazací místa dle manuálu a promazat je.

Kontrola hydraulických olejů a filtrů

V hydraulice je stav oleje rozhodujícím faktorem z hlediska životnosti a spolehlivého provozu.
S čistým olejem a filtrem pracují hydraulické součásti hladce a teplota oleje zůstává na mírné úrovni. Olej a filtry by měly být zkontrolovány při každém vyskladnění po zimě, nebo kdykoli byl stroj delší dobu bez použití.
V zimním období můžete mít problémy, pokud by v olejích byla voda. Je možné, že voda zamrzne na dně nádrže. Pokud oleje vypadají šedě, vnikla voda. V takovém případě je nutné oleje a zpětný filtr vyměnit.
Pro zpracovatele palivového dřeva Hakki Pilke doporučujeme první výměnu olejů a zpětných filtrů po sto hodinách používání nebo po první sezóně. Poté by měla být změna prováděna každé dva roky nebo každých 500 hodin, podle toho, co je dosaženo dříve.
Nejlepší oleje, filtry a příslušenství křížů pro svůj stroj Hakki Pilke najdete u místního prodejce.

Údržba kotoučové pily a motorové pily
Před spuštěním stroje také zkontrolujte stav řetězu řetězové pily a lišty řetězu nebo, v případě pilového kotouče. Pokud si všimnete, že čepel je matná nebo má prasklé kolejnice, měla by být vyměněna za novou. Řetěz motorové pily a lišta procesoru palivového dřeva by měly být pravidelně udržovány.

Životnost a funkčnost kotoučové pily lze nejlépe ovlivnit pečlivým skladováním a používáním. Vždy pečlivě zkontrolujte stav nože. Pokud si všimnete prasklin nebo zlomených zubů v kotouči, kotouč se nesmí používat, ale musí být vyměněn nebo opraven.

Poškozená čepel je vždy velkým bezpečnostním rizikem a nikdy by se neměla používat
Při instalaci nového kotouče byste měli vždy zkontrolovat, zda jsou lišty také rovné a čisté. Pokud je nutné lišty vyměnit, měly by být vždy zakoupeny jako originální díly.

Před zpracováním palivového dřeva vždy zkontrolujte kotoučovou pilu a motorovou pilu
Pravidelná údržba kotoučové pily, motorové pily a lišty zajišťuje efektivní produkci palivového dřeva. Zároveň maximalizujete životnost vašeho procesoru palivového dřeva.
Použití tupého kotouče může způsobit řadu problémů: stroj se zahřívá, řetězové kolo se opotřebovává rychleji a pila se zpomaluje a je zapotřebí více času na řezání. Po každém použití čepel nezapomeňte vyčistit, například stlačeným vzduchem nebo kartáčem.

Jak správně nabrousit řetěz? Odkaz zde